Wodny transport


Spedycja morska jest jedną z najważniejszych dróg transportu towaru. Polega na przewozie ludzi lub towarów przez wody morskie lub śródlądowe, głównie w celach zarobkowych. Największą zaletą jest to, że transport morski umożliwia przewiezienie dużych ilości towaru na sporą odległość.
Author: cliff1066
Obecnie nie jest to duża część w środkach komunikacji. Dzieje się tak dlatego, że tego typu podróż trwa zdecydowanie długo. Podróżnicy z większą chęcią lecą przykładowo samolotem. Zazwyczaj w krajach o mocno rozwiniętym wybrzeżu statków używa się jako środka lokomocji, a jest to przeważnie prom. W pozostałych przypadkach jest to transport produktów.

Podział łodziRodzaj statku, którego się używa zależy przede wszystkim od długości podróży oraz gabarytów towaru. Masowiec to statek, którego używa się do przewozu towarów suchych, takich jak węgiel, ruda, nawozy mineralne. Transport drobnicowy (z firmą Itl Omega odbywa się za pomocą drobnicowców. Jest to przewóz rzeczy małych, liczonych na sztuki i zapakowanych w skrzynkach lub beczkach. Transport płynów odbywa się za pomocą tankowców, natomiast chemikaliów dzięki chemikaliowcom. Każdy statek ma własne zalety i stosuje się je do całkowicie innych rzeczy.

Mierzeja Helska, morze
Author: Szymon Nitka
Source: http://www.flickr.com
Środek płatniczyWaluta określająca cenę za dostarczenie produktów przez wodę, to fracht morski. Cena uzależniona jest przede wszystkim od gabarytów produktu oraz trasy. Wypłaca się go zazwyczaj po przetransportowaniu towarów w nieuszkodzonym stanie do celu. Największe porty w Polsce znajdują się w Szczecinie i Gdańsku.

Jeżeli niniejszy artykuł Cię zaintrygował, to bez wahania kliknij tu oraz sprawdź, co przeczytasz w tekście (http://efematic.pl/produkty/). On też okaże się wartościowy.

Transport morski z Chin jest najczęstszym w tych portach. W transporcie można wyróżnić pojedyncze rodzaje- przykładowo wahadłowy, kabotażowy, liniowy i trampowy. Podział ten wystąpił przez wzgląd na trasy podróży oraz czas jej trwania. Na przykład transportem kabotażowym określa się żeglugę między portami w jednym kraju. Wahadłowo pływają statki które związane są tylko z dwoma portami. Transport (zobacz transport ponadgabarytowy) liniowy to podróże według określonych planów i grafików. Żegluga morska to największy odsetek transportu wodnego.

Jeżeli potrzebujesz agencji celnej, która ma efektywnie reprezentować biznes przed agencjami państwowymi, do wyszukiwarki internetowej wstaw słowa według wzoru „agencja celna miejscowość” (przykładowo: „agencja celna w Warszawie”).Tags: transport, agencja celna, fracht