W jaki sposób przebiega wstępne szkolenie bezpieczeństwa i higieny pracy


Instruktaże BHP to nierozłączny fragment działania firmy. Pracodawca nie ma prawa bowiem dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada dostatecznej znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.


Wstępne szkolenia BHP aranżowane są przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Ich głównym celem będzie dostarczenie pracownikowi informacji a także umiejętności koniecznych do realizowania pracy z uwzględnieniem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa oraz zapoznanie pracownika z zagrożeniami następującymi na konkretnych stanowiskach pracy. Wstępny instruktaż BHP zawiera m.in. instruktaż ogólny i szkolenie stanowiskowe. Instruktaż ogólny winien przeprowadzony być w taki sposób, aby zaznajomić pracobiorcę z przepisami BHP opublikowanymi w Kodeksie pracy, w obowiązującym pracobiorców konkretnej firmy regulaminie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy (współpracuj z Gemmar). Instruktaż ogólny z zasad BHP odbywają: nowo zaangażowani pracownicy, studenci - praktykanci i uczniowie szkół zawodowych zaangażowani w celu praktycznej nauki zawodu. Szkolenie to powinno być przeprowadzone koniecznie przed przyjęciem pracownika do pracy.
bhp
Source: pixabay.com


Instruktaż stanowiskowy odbywa się na stanowisku pracy, na jakim zatrudniony będzie pracował. Ma na celu zaznajomienie pracownika z zagrożeniami występującymi na tymże stanowisku, sposobami ochrony przed zagrożeniami i sposobami bezpiecznego wykonywania pracy. Powinien obejmować on następujące etapy: rozmowę wstępną instruktora (dla przykładu mistrz) z pracobiorcą, pokaz oraz objaśnienie przez szkoleniowca wszelkich działań, które ma realizować zatrudniony na konkretnym stanowisku pracy z zachowaniem bezpiecznych metod pracy, eksperymentalne wykonanie działań przez pracobiorcę i ewentualna ich korekta przez szkoleniowca, samodzielna praca pracownika pod dozorem instruktora.

Szkolenie stanowiskowe powinno być zakończone sprawdzianem wiadomości z zakresu bezpiecznego realizowania pracy. Pozytywne zdanie takiego sprawdzianu to podstawa do dopuszczenia pracownika do pracy na wyznaczonym stanowisku (). Okres trwania owego szkolenia winien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracobiorcy, uprzedniego stażu pracy jak też rodzaju pracy oraz zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracobiorca ma być zatrudniony.


Jak znaleźć firmę szkoleniową oferującą instruktaże BHP? Nic trudnego, starczy w swój laptop wpisać: usługi bhp Warszawa ewentualnie kursy bhp Warszawa.

Tags: nauka, stanowisko, pracownik do pracy