Sąd

W jaki sposób skutecznie oraz szybko nauczyć się obcych języków?

lektor języka angielskiego
Author: Laurie Sullivan
Source: http://www.flickr.com
Czy nauka obcego języka może być przyjemna jak też łatwa? Czemu mimo tego, że ludzie częstokroć uczą się całymi latami języków obcych nie są w stanie się znakomicie nimi posługiwać?


Interesujące jest to, że ucząc się obcych języków w szkołach czy na rozmaitych kursach zaczyna się zwykle od podwalin gramatycznych.
Read more >>

Co to jest windykacja i czy powinniśmy z niej korzystać, jak bez efektów staramy się odzyskać swoje pieniądze?

dług
Author: Christian Schnettelker
Source: http://www.flickr.com
Uchylanie się partnera biznesowego od uiszczenia zapłaty to sytuacja, w której wiele przedsiębiorstw zmuszonych jest do zaczęcia działań windykacyjnych. Pod tym pojęciem rozumieć należy dochodzenie roszczeń w granicach dopuszczalnych przez prawo. W celu odzyskania należności robi się różne kroki, rozpoczynając od prób polubownego zażegnania konfliktu. Windykacja polubowna, definiowana także przedsądową, polega faktycznie na monitowaniu dłużnika.
Read more >>