Parę znaczących słów na temat niszczenia różnych dokumentów


Każdego dnia na terenie naszego kraju rozmaite instytucje wytwarzają ogrom najróżniejszych dokumentów. Stworzono szereg przepisów prawnych, które nie tylko opisują dokładnie zasady ich gromadzenia oraz przechowywania, ale też kwestie dotyczące ich niszczenia.


Rozwój innowacyjnych technologii sprawił, że pojawiły się dokumenty nie tylko w
dokumenty
Author: Robert Couse-Baker
Source: http://www.flickr.com
postaci papierowej. Ogromna ich część przetrzymywana jest aktualnie na dyskach twardych oraz zapisywana na płytach CD. Niezależnie od tego, na jakiego typu nośnikach powstały niszczenie dokumentów powinno odbywać się w zgodzie z wymogami wielu ustaw oraz norm dotyczących bezpieczeństwa. Niszczenie dokumentów powinno odbywać się w taki sposób, by nie było możliwe ich odzyskanie. Tyczy się to zarówno dokumentów w formie papierowej, jak też tych zapisywanych na twardych dyskach i płytach CD. Utylizacja dokumentów powinna być przeprowadzana między innymi zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
stare dokumenty
Author: Tony Webster
Source: http://www.flickr.com
Utylizacja dokumentów obejmuje najróżniejsze rodzaje dokumentów, zaliczane są do nich na przykład dokumenty (zobacz niszczenie elektronicznych danych osobowych) firmowe, ale także takie, które zaklasyfikowane zostały jako tajne. Zanim się je zniszczy przeprowadzana jest procedura brakowania dokumentów.

Powiązany artykuł - niszczenie - źródło artykułu - dysków twardych Wrocław


Brakowanie dokumentów to proces, który ma wskazać, które z wytworzonych dokumentów muszą zostać przekazane do archiwum, a które powinny być poddane procesowi niszczenia. Po wykonaniu tej procedury można rozpocząć ich niszczenie oraz utylizację. Wybrane dokumenty, na przykład wyciągi z kont bankowych klientów, w postaci papierowej trafia po prostu do niszczarek. W niszczarkach nie da się jednak zniszczyć dyskietek czy płyt CD. Aby odzyskanie danych nie było możliwe, niszczy się je najczęściej poprzez zgniatanie lub poprzez cięcie. Z tak uszkodzonych danych się już nie odzyska. Metod niszczenia dokumentów wskazać można co najmniej kilka. Są już aktualnie nawet firmy, które oferują usługi fachowego niszczenia najróżniejszych dokumentów. Powierzając utylizację fachowej firmie, należy przyjrzeć się, w jaki sposób usługa jest realizowana. Odpowiedzialność ponosi bowiem zleceniodawca. Nigdy nie należy o tym zapomnieć.

Tags: dokumenty, archiwum, instytucja