Niezastąpione organizacje pożytku publicznego znane od dawna


Termin organizacje pożytku publicznego na początku pojawił się w Polsce na początku stycznia 2004 r. Działalność tych organizacji jest zgodna z przepisami ustawy dotyczącej działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wszystkie organizacje pożytku publicznego muszą prowadzić działalność pożytku publicznego. Nie ma jednak obowiązku posiadania przez organizacje pożytku publicznego, prowadzące działalność pożytku publicznego, statusu organizacji pożytku publicznego. Powodem tego jest fakt, że definicja działalności pożytku publicznego jest szersza niż opisywane organizacje pożytku publicznego. Status ten może zostać nadany organizacji pozarządowej, lecz partie polityczne oraz należące do nich fundacje jak i inne stowarzyszenia także mogą taki stopień dostać.

Przekazywanie 1 procentu podatku na cele charytatywne


Dzięki wyżej omówionemu statusowi, który może być anulowany wyłącznie na drodze sądowej, otrzymuje się mnóstwo przywilejów. 1 procent podatku może być przekazywany danej organizacji przez każdą osobę fizyczną. Do wysłania danej sumy w formie 1% podatku powinno się dokonać odpowiedniego wpisu w deklaracji PIT za 2013. Co roku wzrasta liczba osób, które ochoczo wysyłają na cele 1 procent podatku dla dzieci 1 procent podatku. Już w 2011 roku liczba osób, które zechciały przelać swój 1 procent podatku na Organizacje Pożytku Publicznego, przekroczyła 10 milionów.

Formularze pit 2013 – który wybrać do rocznego rozliczenia?

Jeśli weźmie się rozliczenie roczne pit 2013 przede wszystkim należy zdecydować
na właściwy formularz. Najczęściej stosuje się formularze PIT-36L, PIT-37 oraz PIT-38. Rozliczenie roczne pit 2013, uzupełniane przez osoby pracujące każdego roku, stale wielu zdaje się trudne. Najbardziej skomplikowane przy wypełnianiu rozliczenia pit 2013 jest wybór rozmaitych załączników. Wiele osób zastanawia się nad tym, w jakim zeznaniu rozliczyć m.in. zasiłek (zobacz kuroniówka 2020) chorobowy przedsiębiorcy. Wskazówki do wielu istotnych pytań wyszukać można szczególnie w sieci, na odpowiednich forach tematycznych.

Fundacja NaRatunek
Source: Fundacja NA RATUNEK

Author: k.s.