Najlepsze sposoby leczenia różnorakich wad oczu


Zez jest wadą wzroku, która jest w stanie skutecznie utrudnić życie w wielu sferach. Specyfika tej choroby polega nie na wadach soczewki czy rogówki jak w innych wadach oczu, lecz na osłabieniu mięśni oka. Osoby cierpiące na tę chorobę mogą mieć trudności w uprawianiu sportów, prowadzeniu samochodu, a nawet w niektórych zawodach – między innymi w operowaniu maszynami.
Wybór najskuteczniejszej metody leczenia okulistycznego częstokroć nie należy do banalnych zadań, ale dzięki znacząco szybkiemu rozwojowi medycyny mnóstwo chorób, jakie były oporne do wyleczenia, są możliwe do zwalczenia. Zez może być wyleczony, w zależności od jego typu oraz pochodzenia, dostosowanymi do tego okularami a, także ćwiczeniami, ale najszybszym jak również najskuteczniejszym rozwiązaniem jest operacja zeza. Dotyczy to także okulistyki. W dzisiejszych czasach wiele chorób oczu da się leczyć efektywnymi, nowoczesnymi metodami.


oko
Author: Eivind Sorgenfryd
Source: http://www.flickr.com
Czasy, kiedy tradycyjne operacje chirurgiczne były przeprowadzane na oczach, stopniowo przechodzą do przeszłości. Obecnie dużo bardziej precyzyjnym narzędziem są odpowiednie lasery do chirurgii oraz mikrochirurgii, jakie pozwalają na o wiele lepszą precyzję, co oczywiście ma znaczenie w jakości terapii.

Zapraszamy na kolejne informacje z serwisu (https://cpp.pl/oferta/diagnoza-i-leczenie-psychiatryczne-dla-dzieci/), jeżeli te, które zaprezentowaliśmy tutaj, Cię do siebie przekonały. W kolejnym artykule czeka na Ciebie dużo szczegółów.

Możliwa jest za pomocą tej metody terapii między innymi operacja zeza (efekty korekcji), ale także zaćmy, witrektomię, a nawet leczenie krótkowzroczności i wad mieszanych. Zez jest w stanie mieć mnóstwo przyczyn, dlatego jest dzielony na kilka typów. Zez ukryty to typowy brak równego udziału mięśni oczodołu – głównie w takim wypadku jedno oko ma słabsze mięśnie a, także czasami „nie nadąża” za zdrowszym okiem. Ponieważ zez ukryty może potem przekształcić się w trwały zez, operacja zeza jest z reguły wskazana (więcej o wrocławskim oddziale). Z kolei zez towarzyszący to najczęściej spotykany typ tej choroby – jego przyczyną jest odchylenie osi jednego oka. Standardowy przykład tego rodzaju zeza to poruszanie się oczu w jednakowym kierunku, ale ze stałym odchyleniem oka. Jest to wywołane zaburzeniem osi oka.
Do konsekwencji źle leczonego zeza należy przede wszystkim brak widzenia stereoskopowego (czyli zamiast całego obrazu – dwa nakładające się na siebie obrazy), a również niedowidzenie jednego oka oraz kiepska ocena dystansu, a w przypadku zeza towarzyszącego nawet zanik zdolności widzenia. W dwudziestym pierwszym wieku najbardziej efektywną metodą zwalczenia zeza jest laserowa operacja wzroku. Ma ona w nowym tysiącleciu ogrom zalet – jest nie tylko o wiele bardziej precyzyjna niż operacje tradycyjne, ale także ma mniej możliwych komplikacji. W razie stosowania nowoczesnych laserów odsetek powikłań u pacjentów jest mniejszy, niż 1%, w rzadkich przypadkach również zdarza się konieczność operacji uzupełniającego.

Tags: rogówka, metody leczenia, Zez