Kiedy oraz gdzie są organizowane loterie fantowe oraz do jakiego urzędu trzeba zgłosić jej zorganizowanie?


Zdrapka jest terminem, który kojarzy nam się nierozerwalnie z jakąkolwiek grą losową, loterią oraz możliwością wygrania jakiekolwiek nagrody pieniężnej lub rzeczowej. Zdrapki pojawiają się zazwyczaj w wypadku organizacji loterii promocyjnych oraz loterii fantowych.


loteria
Author: Andrew_Writer
Source: http://www.flickr.com


Loteria ze zdrapkami mogłaby być tak samo zorganizowana jak loteria promocyjna. O czymś takim jak loteria fantowa trzeba pomyśleć 30 dni wcześniej. Pomysł na taką loterię nie ma potrzeby, aby był całkowity. Wszystkie dokumenty oraz zgłoszenie należy wysłać do Urzędu Celnego. Trzeba dostosować właściwą liczbę miejsc sprzedażowych oraz wprowadzić wolontariuszy. Następnie trzeba przygotować losy. Obliczyć trzeba ile ludzi będzie potrzebnych aby sprzedawać losy. Zastanowić się również trzeba, kto i kiedy będzie te losy kupował oraz dostosować je trzeba do potrzeb. Także należy się zastanowić jak będziemy oferować losy i jaka będzie motywacja do nabycia losu. Jeśli chodzi o loterię fantową, to ważniejsze są emocjonalne argumenty niż wszystkie nagrody. Jeżeli okaże się, że termin, miejsce, liczba nagród oraz wygląd losów nie zgadza się ze złożonymi do naczelnika Urzędu Celnego dokumentami, to należy regulamin loterii fantowej poprawić oraz ponownie złożyć zgłoszenie do Urzędu Celnego. Jest na to trzy dni od daty, gdy zaistniała zmiana.


call center
Author: Mighty Travels
Source: http://www.flickr.com


dochód
Author: Martin Ilich
Source: http://www.flickr.com


Niewielkie loterie fantowe są dobrym sposobem na zacieśnienie zintegrowania społeczeństwa lokalnego i pozyskania dochodów na statutowe cele przez przedszkola, gminy oraz przeróżne stowarzyszenia i parafie.

Poszukujesz może kolejnych idei związanych z przedstawianym w tym materiale tematem? Jest na to świetna metoda: kliknij tutaj oraz zobacz więcej w tekście.

Pomimo tego, że zorganizowaniu loterii towarzyszy pewien formalizm, to są one bardzo wielokrotnie spotykanym punktem wszystkich zabaw albo festynów.
Loteria fantowa niezwykle wielokrotnie jest wykorzystywana jako sposób zbiórki funduszy na określone cele. Loteria fantowa może również towarzyszyć imprezom edukacyjnym lub społecznym. Mała loteria fantowa może być urządzona pod warunkiem zgłoszenia jej do Urzędu Celnego na 30 dni przed jej początkiem.

Tags: szkoły, części, moc, sprzedaż