Jakiego rodzaju obowiązki ma osoba pracująca na stanowisku marketing manager?


Jest to osoba, która odpowiedzialna jest za tworzenie i nadzór polITyki w korporacji w zakresie marketingu.


Przeważnie marketing manager zajmuje się opieką nad działem marketingu oraz przeprowadzaniem kampanii promocyjnych produktów lub usług.
składka
Author: Timo Elliott
Source: http://www.flickr.com


Zajmuje on się także doradzaniem interesantom i opieką nad odbiorcami stałymi oraz obrotem produktów lub usług. Do obowiązków osoby pracującej na tego typu stanowisku należy zalicza się przygotowywanie umów, koordynacja wykonania tych umów a również koordynacja kreacji i produkcji reklamowych materiałów prasowych informacji oraz targów. Marketing manager musi mieć wyższe wykształcenie na wydziale zarządzania i marketingu i niezwykle dobrze znać język angielski. Musi także posiadać doświadczenie z zakresu obsługiwania komputera. Osoba na tym stanowisku powinna również posiadać wiedzę w obszarze rynkowych działań oraz powinna posiadać doświadczenie w zakresie marketingu. Dziś oprócz posiadanych umiejętności marketingowych od osoby ubiegającej się o stanowisko marketing manager obowiązkowe są również kompetencje w zakresie sprzedaży. Pracownik powinien ponadto cechować się predyspozycjami przywódczymi, doskonałymi zdolnościami prezentacyjnymi i negocjacyjnymi. Powinien także cechować się umiejętnością pracy w zespole, odpowiedzialnością przy wykonywanych projektach oraz samodzielnością.


marketing manager
Author: AFGE
Source: http://www.flickr.com


Osoba zatrudniona na tym stanowisku pracuje w lokalu lub w terenie. Spotyka się z klientami i odbywa wizyty w agencjach reklamowych.

Absorbuje Cię ta tematyka? Kliknij ten link i sprawdź, jak podchodzi do tego tematu inny redaktor w treści (https://mennicapoznanska.com/jak-inwestowac-w-zloto-w-2022-roku/) swego postu!

Bierze także udział w czynnościach promocyjnych. Praca na etacie marketing manager jest pracą umysłową. Ta praca wiąże się ze znacznym natężeniem kontaktu z ludźmi i tu mogłyby zaistnieć sytuacje stresujące. Czas pracy to zasadniczo osiem godzin. Kandydaci na to miejsce pracy powinni być w wieku od 27-33 lat.
Członek personelu na tego typu stanowisku ma możliwość poszerzania swojej wiedzy na różnych kursach oraz konferencjach. Posiada również okazję awansu na prezesa do spraw marketingu albo na dyrektora zarządzającego.

Tags: komputer, IT, manager