Jak powinno się obliczać podatek dochodowy? Na jakiego rodzaju kwestie kwestie powinniśmy zwrócić uwagę? Co jest najbardziej istotne?


Czasem można odnieść wrażenie, iż sprawy finansowe oraz prawne są zarezerwowanie dla kogoś innego, faktycznie nie dla nas. Dzieje się tak, ponieważ ich nie rozumiemy, a na pewno nie w takim sensie, w jakim chcielibyśmy. To odnosi się do wielu osób, na pewno zaś nie jest to miłe, kiedy nie wiemy, jak wyjaśnić jakieś pojęcie, które jest nam w danym momencie potrzebne. Oczywiście duża ilość pojęć z takiego obszaru jest za bardzo ciężkich, jak odsetki za zwłokę, aby je ot tak pojąć, pomimo to kilka z nich każdy z nas może zrozumieć.


jak obliczyć podatek
Author: eFile989
Source: http://www.flickr.com
Tak jest przykładowo jeśli chodzi o podatki. Weźmy przykładowo podatek dochodowy liniowy - podatek dochodowy liniowy. Wielu początkujących przedsiębiorców nie wie tak naprawdę, jak obliczać miesięczną albo kwartalną zaliczkę na taki podatek (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-rozliczenia-miedzyokresowe-kosztow-i-przychodow) dochodowy. Przedsiębiorcy rozliczający się na normalnych zasadach, czyli według skali podatkowej mogą odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne, zaś od podatku zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, a również 556,02 złotych - jest to kwota zmniejszająca podatek. Aby obliczyć tego rodzaju podatek należy od kwoty przychodu odliczyć koszty od początku roku, dzięki temu zyskamy kwotę dochodu.

Od zdobytej tym sposobem kwoty dochodu powinniśmy odjąć możliwą do rozliczenia stratę z lat ubiegłych, a również sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w danym roku podatkowym. Uzyskamy dochód do opodatkowania, który zaokrąglamy do pełnych złotych. W dalszej kolejności należy pomnożyć podstawę opodatkowania przez osiemnastoprocentową stawkę podatku do 85,528 złotych osiągniętego dochodu, natomiast powyżej tej kwoty trzydzieści dwa procent - odsetki za zwłokę. Tak uzyskamy kwotę podatku. Później od podatku odejmijmy sumę opłaconych w określonym roku składek na ubezpieczenie zdrowotne, w ten sposób otrzymujemy podatek jaki jest należny za cały rok.


pieniądze
Author: Howard Lake
Source: http://www.flickr.com
Od tego rodzaju kwoty podatku należnego od początku roku odejmujemy zaliczki które zapłaciliśmy w poprzednich miesiącach, a także kwotę zmniejszającą podatek. Zyskujemy tym sposobem kwotę podatku za dany okres rozliczeniowy. Zaliczkę za określony okres rozliczeniowy trzeba zaokrąglić do pełnych złotych, tak uzyskujemy kwotę, jaka podlega wpłacie do urzędu skarbowego. Powinniśmy poznać takie zasady, dzięki nim bowiem można sobie bez kłopotu poradzić z takim rozliczeniem. A to niezwykle istotne, jak można to samodzielnie zrobić - jak wysoka jest kwota zmniejszająca podatek.

Tags: rok, podatek, rozliczenie, osoba