Jak działają firmy windykacyjne? Sprawy dłużników i odzyskiwanie nieterminowych płatności.


Bardzo często przedsiębiorstwa, które domagają się od swoich klientów zapłacenia nieterminowych płatności, starają się to zrobić we własnym zakresie. Na początku stosują monit i kierują do kontrahentów wezwania do zapłaty, lecz gdy działania te nie dają pożądanego efektu a sprawa się przedłuża, ostatecznie decydują się zlecić firmie zewnętrznej odzyskanie należnych im sum.


Pracownicy firmy windykacyjnej
Author: Neil Cummings
Source: http://www.flickr.com
Czasami zdarza się, że sprzedają im cały dług za część całej kwoty, żeby po prostu się tego pozbyć i uregulować sprawy księgowe (na przykład przed bilansem rocznym). Wtedy dług przejmie firma (porównaj usługi spółki Account sp z oo) windykacyjna - polecana firma windykacyjna Powszechnie wiadomo, iż firmy windykacyjne powinny stosować się do obowiązujących w naszym kraju przepisów prawa, które systematyzują ich działania i są inne od działań komorniczych. Firma windykacyjna powinna przede wszystkim określić kwotę zaległości w przygotowanym w tym celu piśmie wysyłanym do dłużnika i wzywającym go do uregulowania zadłużenia. Pismo wyznacza także okres, za który firma domaga się zapłaty długu.

Standardowy okres windykacji polubownej trwa do dwa tygodnie, a później sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego. Jeśli to nie skutkuje, firma posuwa się do windykacji twardej. Rzeczywistość wygląda jednak tak, że sytuacja w Polsce jest taka, że windykacja spóźnionych należności jest konieczna do tego, by każda firma bez kłopotów mogła prowadzić działalność gospodarczą. Proszenie o zapłacenie starych faktur nie jest czymś miłym, zwłaszcza kiedy drugi człowiek nie jest chętny do współpracy. Może to wzbudzić frustrację, bo przedsiębiorstwa po prostu muszą na czas przelewać wypłaty personelowi, poza tym – wykonały już swoją pracę, więc należność za nią jest po prostu czymś naturalnym.


Bilon
Author: Ttaaj
Source: http://www.flickr.com
W dodatku, nieopłacenie faktur za zobowiązania finansowe wobec firm w dużej skali może prędzej czy później przynieść utratę płynności finansowej danej firmy. W tej sytuacji „sprzedanie” należności, na które czekamy, firmie windykacyjnej jest sensowne, ponieważ z miejsca przedsiębiorstwo może korzystać z należnych jej pieniędzy, inwestować je, wypłacać wynagrodzenia. Firma będzie mogła także zamknąć swoje księgi rachunkowe i zapomnieć o całej sprawie, a ściąganiem należności zajmuje się wówczas tylko firma windykacyjna. Powszechnie wiadomo, że każdy klient i biznesmen musi wypełniać zobowiązania, niezależnie od tego, czy jest to zapłata kredytu czy rata za jakiś mały przedmiot. Firma, która sprzedała nam usługęalbo produkt, już wywiązała się ze swojej części umowy, a my nie ponosząc kosztów za to, działamy zupełnie odwrotnie.

Tags: długi, windykacja, dłużnik, należności, zadłużenie