Co definiuje indeks giełdowy? Dlaczego jest taki ważny? Jak się rozwijał? Jak go należy odczytywać?


Indeks giełdowy to statystyczna miara, jaka prezentuje jak zmieniają się ceny grupy danych spółek w określonym przedziale czasowym. To też definiuje jak to wpływa na zachowanie się inwestorów giełdowych. Kiedy obserwujemy zmiany wartości indeksu, możemy bez żadnej analizy cen akcji różnych spółek sprawdzić poziom zwrotu, a również określić kierunek ruchu cen.


Pierwotne indeksy były tworzone, aby ukazać zmiany cen akcji spółek, jakie są notowane na giełdzie, jakie następowały w dosyć krótkim czasie.


Najbardziej istotną intencją takiego czegoś nie było ich wykorzystanie w długich przedziałach czasowych. Jak ceny były liczone oraz podawane bez użycia komputerów liczba spółek nie był zbyt duża, w sumie faktycznie była zawężona, była złożona z największych spółek na rynku. Jednakże po określonym inwestorzy inwestorzy zaczęli poszukiwać jasnego punktu odniesienia do mierzenia jak i porównania długookresowych stóp zwrotu z ich własnych portfeli, a jednocześnie klasyfikacji sektorowej konkretnych grup spółek. Gdy pojawiły się komputery skorzystała na tym giełda, więc w latach sześćdziesiątych pojawiły się nowe indeksy opisujące idealnie zachowanie określonych rynków.


W latach siedemdziesiątych powiększyło się zainteresowanie małymi spółkami (zobacz składka na ubezpieczenie społeczne), tak więc wprowadzono indeksy, jakie są oparte tylko na małych spółkach, takie takiego typu jak swig80 notowania- sprawdź notowania swig80.

Kiedy klikniesz na pełny raport, ujrzysz, że posiada podobne wiadomości na ten temat - te dane wciągną Cię zupełnie.

W latach osiemdziesiątych natomiast znaczenie zyskały kontrakty terminowe i opcje oparte na giełdowych indeksach. Są one naprawdę korzystne, jeśli weźmiemy pod uwagę metodę rozliczenia derywatywów na rynku terminowym. Ostatnie lata są rozwojem indeksów międzynarodowych, w ten skład wchodzą różne spółki europejskie, azjatyckie a także amerykańskie. Tego rodzaju międzynarodowe indeksy określają aż 70% kapitalizacji giełd na całym globie, bardzo często jednakże korzystają z nich dużych rozmiarów korporacje, finansowe instytucje i banki. Dzięki nim możemy śledzić trendy na rynku światowym. Co można zyskać dzięki indeksom giełdowym? Indeksy dają pełny obraz rynku i prezentują kierunek, w którym on podąża. Jeśli kurs większości akcji zniżkuje albo zwyżkuje, to indeks pokazuje wyraźnie tendencje, które są na giełdzie. Stanowi on jednocześnie ważne narzędzie dla inwestorów, którzy wykorzystują analizę techniczną do sprawdzania przyszłych kursów.
Analitycy techniczni tworzą w formie wykresów przebieg ruchu indeksu, a to sprawia, że dążą do odkrycia możliwych do określenia formacji, jakie pozwalają przewidywać przyszłe trendy giełdowe, jednocześnie znacząco zminimalizować ryzyko poniesienia strat przez niekorzystnie wykonane operacje. Należy przyznać, że niektóre tendencje jednak są na bardzo różnym poziomie, takie jak notowania wig30, dzięki czemu łatwiej to przewidzieć i uzyskać przyszłe korzyści- . Jednakże analityk techniczny zawsze musi polegać na danych oraz liczbach i każdorazowo zobaczyć, co się dzieje na giełdzie.

Tags: rynku, rozliczenia, inwestorzy